Підсумки проведення медичної ради

Проведення медичної ради за результатами роботи Тернопільської обласної дитячої клінічної лікарні за 6міс. 2018р.

24.07.2018р. в Тернопільській обласній дитячій клінічній лікарні проведена медична рада за підсумками роботи за 6 міс. 2018 року.
З доповіддю про діяльність лікарні за 6міс. 2018р. виступила заступник головного лікаря з організаційно-методичної роботи. Було відмічено, що за 6 міс. 2018р. в лікарню госпіталізовано 7652 дітей, з них 4082 – 53,3% сільські жителі. Збільшився відсоток госпіталізованих дітей-інвалідів і складає за 6міс. 2018р. – 1015, кількість дітей, які постраждали від аварії на ЧАЕС у 2018р. – 30. Протягом 6міс. 2018р. без направлення звернулося в обласну дитячу клінічну лікарню 1446 дітей (у 2017р. – 1592 дітей), спостерігається великий % хворих, які звертаються без направлення.
Основні показники роботи лікарні стабільні: знизився показник летальності, середня тривалість перебування хворого на ліжку. В структурі госпіталізованих хворих на І місці – хвороби органів дихання, госпіталізовано 1909 хворих, що складає 26,1%, на ІІ – нещасні випадки, проліковано 792 хворих , 10,8%, на ІІІ – хвороби органів травлення – 779 хворих ,10,6%, на ІVмісці вроджені вади розвитку – 550 хворих дітей, 7,5%, на V – хвороби органів зору – 532 хворих, 7,3%.
В зв’язку з тим, що на друге місце в структурі госпіталізованих хворих вийшли нещасні випадки, слід підвищити санітарно-освітню роботу серед батьків та дітей підліткового віку відносно дотримання здорового способу життя, попередження дитячого травматизму.
За І півріччя 2018р. у відділеннях хірургічного профілю прооперовано 1838 хворих, проведено 2030 операцій, за аналогічний період 2017р. – 1459 хворих – 1832 оперативних втручань.Здійснено 18 операцій на нервовій системі, 124 оперативних втручань на органах зору, 534 – на ЛОР-органах, з них 64 – на органах слуху, 167 – на органах травлення, 204 операцій на кістково-м’язовій системі, 7 операцій на прямій кишці, 18 ендоскопічних операцій. Оперовано 6 новонароджених, післяопераційна летальність не реєструвалась.Анестезіологами відділення проведено 2132 анестезіологічних забезпечень, в т.ч. 1817 загальних знечулень оперованим хворим. Відсоток охоплення оперованих дітей загальним знечуленням становить 98,9%.
Велика робота в лікарні проводиться по підвищенню фахового рівня хірургів та удосконаленню хірургії новонароджених, впровадження інтенсивних методів виходжування глибоко недоношених і післяопераційних хворих, сучасних перинатальних технологій.
В пологових стаціонарах області і м.Тернополя у І півріччі 2018р. відбулося 4114 пологів, народилося живими 4150 дітей, що на 552 немовлят менше, ніж у 2017р., народилося хворими і захворіло 493 дітей, із них 311 – 63% були переведені у спеціалізовані відділення для новонароджених Тернопільської обласної дитячої клінічної лікарні. Народилось недоношеними 195 дітей, в т.ч. з масою 500-999,0 – 9. Виїзною неонатологічною бригадою обслужено 81 виклик. Виїзною педіатричною бригадою обслужено 107 викликів, транспортовано і госпіталізовано в Тернопільську обласну дитячу клінічну лікарню – 27 хворих, міську дитячу комунальну лікарню -7хворих.
В поліклінічне відділення Тернопільської обласної дитячої клінічної лікарні за 6міс. 2018р. здійснено 36990 відвідувань(у 2017р. – 37628). В поліклінічному відділенні ведеться прийом дитячими спеціалістами за 26 спеціальностями, головними експертами управління охорони здоров’я за педіатричними напрямками, науковцями кафедр дитячих хвороб та педіатрії №2 Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я Горбачевського.
Велика робота проводиться в обласному центрі реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи. За 6 міс. 2018р. в центрі пройшли реабілітацію 317 дітей, в т.ч. 167 дітей-інвалідів. З них у віці до 1-го року 42; 1-3р. – 85, 4-6 років – 84, більше 6 р. – 106. Основний відсоток в структурі захворюваності дітей-інвалідів, що пройшли реабілітацію займають діти з ДЦП – 95 – 37%.
Для надання спеціалізованої допомоги дітям сільської місцевості спеціалістами Тернопільської обласної дитячої клінічної лікарні організовано 6 планово-консультативних виїзди. У виїздах взяли участь 40 дитячих спеціалістів, оглянуто 885 дітей, надано 1508 консультацій, виявлена патологія у 598 випадках; в т.ч. проведено поглиблений огляд дітей в обласному спеціалізованому Будинку дитини, оглянуто 39 дітей головними позаштатними дитячими спеціалістами, надано 390 консультацій, виявлено 87 випадків патології, призначено лікування.